Politica de protectie a datelor cu caracter personal


Societatea ONLINE BARBER TRAINING SRL cu sediul social in Mun. Timisoara, Bulevardul Dimbovita, Nr. 60, Bloc C23, Scara B, Etaj P, Ap. 3, Judet Timis, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timisoara sub nr. 4415508, avand CUI 45097338, in calitate de Operator de date cu caracter personal (denumita in continuare „Societatea” sau „Operatorul”), respecta intocmai prevederile legale in vigoare privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Ne angajam sa prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in concordanta cu Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei. 

Societatea este proprietara a platformei „onlinebarberschool.ro”, astfel incat toate informatiile cuprinse în acest material au legatura si sunt valabile in raport cu activitatea pe platforma „onlinebarberschool.ro”, denumita in continuare onlinebarberschool.ro sau site-ul. 

Pentru a intelege mai bine politica noastra de protectie a datelor, va invitam sa cititi acest material. Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de protectie a datelor cu caracter personal fara a va cere acordul in prealabil si fara a fi supusi unei proceduri de notificare individuala ori speciala a modificarilor aduse. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe site versiunea actualizata a Politicii de protectie a datelor cu caracter personal, ramanand in sarcina dumneavoastra sa verificati continutul acestei Politici ori de cate ori accesati site-ul, pentru a va asigura ca sunteti la curent cu ultima versiune. 

Va stam la dispozitie pentru informatii și pe email [email protected].

1. Cine suntem ?


Calitatea de Operator de Date cu caracter personal o are Societatea ONLINE BARBER TRAINING SRL, cu sediul social in Mun. Timisoara, Bulevardul Dimbovita, Nr. 60, Bloc C23, Scara B, Etaj P, Ap. 3, Judet Timis, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timisoara sub nr. 4415508, avand CUI 45097338 

Este posibil sa transmitem datele personale pe care ni le furnizati catre companii afiliate si/sau catre alti parteneri si colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale in vederea desfasurarii activitatilor noastre si a indeplinirii obligatiilor legale care ne revin. Transmiterea de date personale catre terti are loc in baza unui angajament de confidentialitate din partea acestora si o asumare a asigurarii protectiei datelor.

2. Ce fel de date personale prelucram


Datele personale pe care le prelucram sunt: nume, prenume, adresa, adresa de email, numar de telefon, IP. 

De asemenea, va punem la dispozitie pe site o sectiune speciala dedicata oferirii de testimoniale, respectiv materiale scrise insotite sau nu de fotografia pe care o incarcati personal pe site sau prin intermediul site-urilor de socializare afiliate sau materiale audio sau video in care sa expuneti experienta dumneavoastra raportat la serviciile de pe site și care pot fi utilizate de catre Operator in scopul serviciilor de reclama, marketing si publicitate a site-ului, inclusiv prin publicare pe acest site, dar si pe alte canale de promovare. 

Cand vizitati site-ul, colectam automat anumite informații despre dispozitivul dumneavoastra, cum ar fi informatii despre browser, adresa IP, fus orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv. 

Folosim Google Analytics pentru a ne ajuta sa intelegem cum utilizeaza clientii nostri site-ul - puteti citi mai multe despre modul in care Google utilizeaza informatiile dvs. personale aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. De asemenea, puteti renunta la Google Analytics aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nu colectam si nu prelucram date sensibile, definite ca atare de GDPR. Nu dorim sa colectam sau sa prelucram date ale minorilor.

3. Scopul pentru care prelucrăm date personale


Solicitam si prelucram date personale pentru: 

  • a face posibila crearea contului dumneavoastra pe site și funcționarea site-ului 
  • asigurarea platii sumelor aferente serviciilor oferite pe site-ul nostru
  • transmiterea de newslettere, invitatii, materiale legate de serviciile noastre si informatii legate de evenimentele sau programele pe care le organizam sau pe care le promovam – daca va oferiti consimtamantul in acest sens 
  • oferirea de raspunsuri la reclamatiile plasate
  • evaluarea serviciilor oferite pe site 
  • monitorizarea vanzarilor si comportamentul Clientilor, scopuri administrative, de media si altele asemenea - daca va oferiti consimtamantul in acest sens
  • comunicarea de oferte de bunuri si/sau servicii - daca va oferiti consimtamantul in acest sens.

4. Temeiurile prelucrarii


Operatorul are dreptul de a prelucra date personale pentru scopurile prezentate mai sus: 

  • pentru ca prelucrarea datelor este necesara pentru a face posibila crearea contului, funcționarea site-ului si accesul la serviciile oferite pe site (incheierea contractului de prestari servicii la distanta), realizarea platii costurilor aferente serviciilor prestare și oferirea de raspunsuri la reclamatiile plasate, daca este cazul, 
  • pentru ca v-ati dat consimtamantul expres in acest sens prin bifarea casutelor aferente 


In cazul in care prelucrarea datelor nu este necesara pentru incheierea si executarea raporturilor noastre juridice, nu vom prelucra date personale pentru niciunul dintre scopurile de mai sus daca nu avem consimtamantul dumneavoastra in acest sens.

5. Durata de stocare și prelucrare a datelor personale


Prelucram si stocam datele personale pe durata necesara indeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate si in orice caz pe perioada impusa de reglementarile legale aplicabile. 

Actualizam periodic baza noastra de date astfel incat sa nu stocam date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.

6. Masuri de securitate a datelor


Societatea asigura masurile tehnice si juridice adecvate pentru a asigura o protectie efectiva a datelor cu caracter personal apartinand persoanelor care ne furnizeaza astfel de date. 

Ne angajam sa va pastram datele personale in siguranta si luam masurile rezonabile in acest sens, inclusiv impotriva accesului neautorizat, al utilizarii neautorizate a datelor, distrugerii, pierderii sau alterarii acestora. 

Ne instruim sistematic angajatii legat de importanța protejarii datelor cu caracter personal, am instituit proceduri interne in acest sens si, in plus, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca si partenerii nostri gestioneaza masuri adecvate pentru prelucrarea datelor personale care pot ajunge la ei in cadrul raporturilor noastre contractuale. 

De asemenea, platile care se efectueaza prin intermediul site-ului nostru, strict pentru achitarea serviciilor pe care noi vi le punem la dispozitie, se realizeaza in conditii de securitate, conform politicilor de securitate implementate de furnizorii platformei noastre de cursuri: (https://teachable.com/).

7. Transmiterea datelor catre alte persoane


Este posibil sa transmitem datele personale pe care ni le furnizati catre companii afiliate si/sau catre alti parteneri si colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale in vederea desfasurarii activitatilor noastre si a indeplinirii obligatiilor legale care ne revin, cum ar fi: specialistii care posteaza materiale pe site, furnizorii de servicii informatice, de servicii de contabilitate, de servicii juridice, de servicii de marketing, de servicii de curierat, de servicii de internet si telefonie mobila, procedatorii de plati integrati in cadrul platformei care sunt autorizati de noi sa intermedieze platile, specialisti in domeniul de activitate in care activam, pe care ii contractam pentru a va oferi o calitate cat mai buna a serviciilor noastre si alti asemenea furnizori. 

Transmiterea datelor catre terte persoane are loc sub rezerva asumarii de catre acestea a clauzelor de confidentialitate pe care le stabilim. 

De asemenea, putem transmite unele din datele personale colectate catre autoritatile sau institutiile publice competente, atunci cand legea impune acest lucru sau catre instantele de judecata atunci cand ne aparam in justitie sau cand ni se cere de catre instanta acest lucru. 

Transferul datelor cu caracter personal in afara tarii 

In contextul operatiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate in afara tarii catre state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din Spatiul Economic European (“SEE”). 

Astfel, va informam ca orice transfer efectuat de catre Operator catre un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protectia datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”). 

Datele cu caracter personal mentionate in aceasta nota de informare nu sunt transferate catre state care nu asigura protectie adecvata in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

8. Ce drepturi aveti in legatura cu datele personale pe care ni le furnizati


Ne angajam sa asiguram securitatea datelor cu caracter personal prin a adoptarea de masuri tehnice si organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Platforma este aliniata la cerintele GDPR si foloseste tehnologie de criptare si securizare a datelor la nivelul celor folosite de institutiile bancare. 

Va asiguram si va respectam drepturile stabilite prin legislatia in vigoare. 

Dreptul la informare – puteti solicita informatii si detalii privind activitatile de prelucrare a datelor personale. Va stam la dispozitie la adresa de email: [email protected]. Suntem atenti la asigurarea dreptului dumneavoastra de a primi informatii clare, transparente, usor de înteles si accesibile cu privire la modul in care va prelucram datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le detineti in acest sens si care sunt prezentate și in acest document. 

Dreptul la rectificare – in cazul in care constatati ca datele dumneavoastra personale pe care le prelucram sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteti rectifica sau le puteti completa printr-o simpla solicitare de rectificare trimisa la adresa de email [email protected]

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege, Stergerea datelor poate avea loc in oricare dintre situatiile urmatoare:

a) nu mai avem nevoie de datele personale pentru indeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior; 

b) va retrageti consimtamantul pe baza caruia v-am prelucrat anterior si nu exista un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare; 

c) va opuneti prelucrarii datelor atunci cand prelucram datele in scop de marketing direct (inclusiv, profilarea in scop de marketing direct), 

d) va opuneti prelucrarii datelor bazat pe interesul nostru legitim si nu putem sa demonstram ca avem motive legitime care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra; 

e) datele personale sunt prelucrate contrar legii; 

f) datele personale trebuie sterse pentru a ne conforma obligatiilor noastre legale. 

Va vom putea respinge solicitarea de stergere a datelor daca: 

a) trebuie sa ne conformam unor obligatii legale de a pastra datele; 

b) daca datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea drepturilor noastre in justitie.

Dreptul la restricționarea prelucrarii - puteti solicita restricționarea prelucrarii in cazurile in care: 

a) contestati exactitatea datelor pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; 

b) prelucrarea este ilegala, dar va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; 

c) in cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra ni le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau in fata organelor de arbitraj; 

d) in cazul in care v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra. 

Dreptul de opozitie – va puteti opune in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim. 

Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi, in anumite condiții, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator 

Dreptul de a depune plangere - puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Date de contact si informatii legate de ANSPDCP gasiti pe site-ul http://www.dataprotection.ro/. 

Dreptul de retragere a consimtamantului – în cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs., vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila. 

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare sau va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare 

Va puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari pe email la adresa [email protected].

9. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor


Sergiu Privistirescu, tel. 0761761973, email: [email protected] 


Dragotoiu Robert, tel. 0725496220, email: [email protected]10. Date ale minorilor


Nu dorim sa colectam sau sa prelucram date ale minorilor care nu au implinit varsta de 18 ani. Va rugam sa nu va creati conturi pe site-ul nostru si sa ne furnizati nicio informatie in cazul in care nu aveti implinita varsta de 18 ani. 

Societatea are dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor oricand, fara o notificare prealabila, postand varianta actualizata pe site. Aveti obligatia de a citi Termenii și conditiile de utilizare, Politica de protectie a datelor ori de cate ori accesati site-ul.